Hotline

0985 158 595

Email Liên hệ

[email protected]

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định và được cơ quan nhà nước đảm bảo thực hiện.

Vấn đề về Tiêm vaccine gây tai biến hoặc tử vong

Vấn đề về Tiêm vaccine gây tai biến hoặc tử vong

Đề tài: Tiêm vaccine gây tai biến hoặc tử vong ai sẽ chịu trách nhiệm?Zalo
Hotline