Hotline

0985 158 595

Email Liên hệ

vanhoangminhlaw@gmail.com

Dân sự

Dân sự

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng, hay mua bán đất đai tại Việt Nam. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán, chuyển nhượng nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán, chuyển nhượng nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng, hay mua bán đất đai tại Việt Nam. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013.

Thuê lại lao động

Thuê lại lao động

Quy định pháp luật về cho thuê lại lao động

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 06/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có quy định về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng nhà ở hình thành trong tương lai.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Những lưu ý về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và người lao động:

Điều kiện mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Điều kiện mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Quy định về đối tượng mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, điều kiện mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không công chứng, chứng thực có gía trị pháp lý không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không công chứng, chứng thực có gía trị pháp lý không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. Còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về Đất đai.

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo quy định pháp luật

Quyền nhân thân

Quyền nhân thân

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền nhân thân:

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?Zalo
Hotline