Hotline

0985 158 595

Email Liên hệ

[email protected]

Dân sự

Dân sự

Chủ nhà có được quyền giữ thẻ căn cước công dân của sinh viên thuê trọ không?

Chủ nhà có được quyền giữ thẻ căn cước công dân của sinh viên thuê trọ không?

Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền cấp nhằm chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 

Rủi ro khi ký hợp đồng chuyển nhượng để đảm bảo giao dịch vay tài sản

Rủi ro khi ký hợp đồng chuyển nhượng để đảm bảo giao dịch vay tài sản

Hợp đồng giả cách không còn là khái niệm quá mới lạ đối với người dân Việt Nam. Nhiều người dân có ruộng đất, nhà cửa bỗng chốc trở thành tay trắng chỉ vì vướng vào bẫy cho vay theo hình thức “hợp đồng giả cách”. Vậy liệu làm hợp đồng giả cách trong mua bán nhà đất sẽ có lợi hơn hay không và pháp luật điều chỉnh như thế nào?

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng, hay mua bán đất đai tại Việt Nam. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán, chuyển nhượng nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Quy định của pháp luật khi cá nhân là người nước ngoài muốn mua bán, chuyển nhượng nhà ở và đất đai tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng, hay mua bán đất đai tại Việt Nam. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013.

Thuê lại lao động

Thuê lại lao động

Quy định pháp luật về cho thuê lại lao động

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 06/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có quy định về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng nhà ở hình thành trong tương lai.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Những lưu ý về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và người lao động:

Điều kiện mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Điều kiện mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Quy định về đối tượng mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, điều kiện mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không công chứng, chứng thực có gía trị pháp lý không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không công chứng, chứng thực có gía trị pháp lý không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng. Còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về Đất đai.

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo quy định pháp luậtZalo
Hotline