Hotline

0985 158 595

Email Liên hệ

[email protected]

Dân sự

Dân sự

Quyền nhân thân

Quyền nhân thân

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền nhân thân:

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Quyền tự do giao kết hợp đồng

Quyền tự do giao kết hợp đồng

QUYỀN TỰ DO GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TẠI VIỆT NAM

Phân biệt vi phạm hành chính, vi phạm hình sự và vi phạm dân sự

Phân biệt vi phạm hành chính, vi phạm hình sự và vi phạm dân sự

Sự vi phạm hành chính, hình sự, dân sự chính đều vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm pháp lý.  Các hành vi vi phạm đều xâm hại đến quan hệ xã hội mà các ngành luật bảo vệ bằng hành động hoặc không hành động.

Quyền tự do việc làm của người lao động

Quyền tự do việc làm của người lao động

QUYỀN TỰ DO VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO HIẾN PHÁP 2013

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản được pháp luật quy định như sau:

Quan hệ pháp luật lao động

Quan hệ pháp luật lao động

Sự bảo vệ người lao động của pháp luật lao động:

Quan hệ lao động

Quan hệ lao động

Vấn đề bất bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động:

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức tòa án và trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức tòa án và trọng tài

Sự khác nhau giữa việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức tòa án và trọng tài

Những loại giấy tờ dùng để chứng minh chỗ ở hợp pháp và quan hệ nhân thân thay thế cho sổ hộ khẩu theo luật cư trú 2020

Những loại giấy tờ dùng để chứng minh chỗ ở hợp pháp và quan hệ nhân thân thay thế cho sổ hộ khẩu theo luật cư trú 2020

Kể từ ngày 01/7/2021, công dân khi đăng ký cư trú, nếu cần chứng minh chỗ ở hợp pháp hoặc quan hệ thân nhân thì có thể sử dụng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà ở, giấy phép xây dựng, chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh... 

Một số ảnh hưởng của việc tranh chấp đất đai đến người sử dụng đất

Một số ảnh hưởng của việc tranh chấp đất đai đến người sử dụng đất

Khi đất có tranh chấp thì người sử dụng đất không thể thực hiện các quyền trên cho đến khi tranh chấp được giải quyết xong.

Tặng cho quyền sử dụng đất

Tặng cho quyền sử dụng đất

Tặng cho quyền sử dụng đất bằng miệng có căn cứ pháp lý không?Zalo
Hotline