Hotline

0985 158 595

Email Liên hệ

[email protected]

Dân sự

Dân sự

Giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Quy định của pháp luật về “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”

Giải quyết tranh chấp khi đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp khi đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc sử dụng đất mà không có sổ đó đi kèm với rất nhiều rủi ro, không những không thể thực hiện những quyền định đoạt với đất như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp..v..v đối với đất mà còn khi xảy ra tranh chấp đất với một bên khác, câu chuyện chứng minh ai có quyền sử dụng đất là rất khó khăn. Mặc dù vậy, người không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn có quyền khiếu nại, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. 

Hợp đồng tặng cho nhà đất

Hợp đồng tặng cho nhà đất

Trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất mới nhất:

Vấn đề vô hiệu của Hợp đồng lao động

Vấn đề vô hiệu của Hợp đồng lao động

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu

Hiệu lực của văn bản chia tài sản chung

Hiệu lực của văn bản chia tài sản chung

Quy định của pháp luật về hiệu lực của văn bản chia tài sản chung như sau: 

Công nhận và thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam

Công nhận và thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam

Dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, các bản án, quyết định dân sự của cơ quan tài phán quốc gia nào tuyên thì chỉ có hiệu lực pháp luật trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia đó. Do đó, để một bản án, quyết định dân sự có hiệu lực và được thi hành ở một quốc gia khác thì bản án, quyết định đó phải thông qua một thủ tục tố tụng đặc biệt đó là thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài.

Công khai thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý

Công khai thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý

Quyền nhân thân đặc biệt là quyền về hình ảnh cá nhân, đời tư cá nhân là quyền quan trọng của mỗi con người được pháp luật bảo vệ. Cụ thể tại khoản 1, điều 21 Hiến pháp năm 2013 có quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”.

Các trường hợp miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật

Các trường hợp miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật

Nghĩa vụ quân sự là một trong những loại nghĩa vụ của công dân Việt Nam và được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:“Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân”.

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không phải nộp tiền sử dụng đất khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong muốn của mọi người dân vì đây là khoản tiền nhiều nhất phải nộp khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bên cạnh các khoản tiền khác như lệ phí trước bạ, lệ phí làm bìa. Nếu bạn vẫn đang có thắc mắc về các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, hãy cùng V&HM Law Firm tìm hiểu thông qua nội dung dưới đây.Zalo
Hotline