Hotline

0985 158 595

Email Liên hệ

[email protected]

Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Những lưu ý về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và người lao động:

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo quy định pháp luật

Quyền nhân thân

Quyền nhân thân

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền nhân thân:

Quyền nuôi con khi ly hôn

Quyền nuôi con khi ly hôn

Quy định về Quyền nuôi con khi ly hôn:

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Quyền tự do giao kết hợp đồng

Quyền tự do giao kết hợp đồng

QUYỀN TỰ DO GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TẠI VIỆT NAM

Quyền tự do việc làm của người lao động

Quyền tự do việc làm của người lao động

QUYỀN TỰ DO VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO HIẾN PHÁP 2013

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản được pháp luật quy định như sau:

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Xử lý trách nhiệm hình sự trong tội cho vay nặng lãi từ số tiền thu lợi bất chính được quy dịnh như sau:

Quan hệ pháp luật lao động

Quan hệ pháp luật lao động

Sự bảo vệ người lao động của pháp luật lao động:

Quan hệ lao động

Quan hệ lao động

Vấn đề bất bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động:

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức tòa án và trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng phương thức tòa án và trọng tài

Sự khác nhau giữa việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức tòa án và trọng tài

Tặng cho quyền sử dụng đất

Tặng cho quyền sử dụng đất

Tặng cho quyền sử dụng đất bằng miệng có căn cứ pháp lý không?Zalo
Hotline