Hotline

0985 158 595

Email Liên hệ

[email protected]

Lao động - BHXH

Lao động - BHXH

Hiệu lực của thoả thuận về việc ấn định trước mức bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Hiệu lực của thoả thuận về việc ấn định trước mức bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp các bên ký kết hợp đồng mà trong đó các bên ấn định về số tiền phải bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng. Tại điều khoản về bồi thường thiệt hại các bên thỏa thuận rằng nếu một bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại một khoản tiền hay một mức bồi thường được ước tính. Mục đích của các bên khi ấn định trước khoản tiền bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là muốn tránh các thủ tục tranh chấp kéo dài và có cơ chế xác định mức thiệt hại. Ta thường gặp điều khoản này ở các hợp đồng như hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng vay và hợp đồng xây dựng.

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn liên quan đến người lao động trong thời kỳ đại dịch COVID 19.

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn liên quan đến người lao động trong thời kỳ đại dịch COVID 19.

Trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid 19. Nhiều doanh nghiệp  đã rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đứng trước tình hình khó khăn này, thì doanh nghiệp cần những giải pháp để giải quyết khó khăn và duy trì sự tồn tại của mình trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

 

Doanh nghiệp và những khó khăn liên quan đến người lao động trong thời kỳ đại dịch COVID 19.

Doanh nghiệp và những khó khăn liên quan đến người lao động trong thời kỳ đại dịch COVID 19.

Ngày 25/03/2020, Bộ lao động thương binh và xã hội ra công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.Zalo
Hotline